CENÍK SLUŽEB

CENÍK SLUŽEB

Na této stránce si můžete prohlédnout naše služby a jejich ceny. Kontaktujte nás, pokud chcete individuální nabídku, abychom mohli s předstihem připravit nabídku právě dle vašich potřeb. Všechny doplňující informace, komentáře a připomínky prosím posílejte přes náš kontaktní formulář ZDE


Druh služby Popis služby Cena služby
Určení závady nebo oprava Určení závady a/nebo oprava (do 30 min práce a 20 km) 35,00 €
Určení závady nebo oprava Vypumpování a zajištění chybně natankovaného paliva / osobní vůz (do 30 min práce a 20 km) 55,00 €
Určení závady nebo oprava Vypumpování a zajištění chybně natankovaného paliva / nákladní vozidlo (do 30 min práce a 20 km) 95,00 €
Určení závady nebo oprava Otevření uzamčeného vozidla (do 30 min práce a 20 km) = Klasický zámek 40,00 €
Určení závady nebo oprava Otevření uzamčeného vozidla (do 30 min práce a 20 km) = Vozidlo s elektronickou ochranou 70,00 €
Určení závady nebo oprava Do 30 min práce mechanika na cestě 30,00 €

Kilometry za službu odstranění závady na vozidle na cestě se počítají jak pro příjezd k zásahu, tak pro odjezd od něj. Počátečním bodem je umístění základny, z níž zásahové vozidlo vyjelo, je registrovaná a má povolení odtahové služby. Pokud dojde ke stornování služby bez zavinění provozovatele služby, odtahová služba má právo na proplacení nákladů dle celkem ujetých kilometrů za cenu „kilometru navíc“ (bez dalších paušálních doplatků). Odtahová služba bude také účtovat všechny skutečně vzniklé náklady na použivání cest, mostů, tunelů a trajektů. Díly zabudované do vozidla se účtují objednateli služby.

Služba nepodléhá DPH na základě článku 90, odstavce 2 Zákona o DPH.

Druh služby Popis služby Cena služby
Odstranění a převoz vozidla Naložení, vyložení a převoz do 20 km 40,00 €
Odstranění a převoz vozidla Cena kilometru navíc 1,00 €
Odstranění a převoz vozidla Použití jeřábu 135,00 €
Odstranění a převoz vozidla Vytažení vozidla na cestu 40,00 €
Odstranění a převoz vozidla Obtížné naložení vozidla z cesty 30,00 €
Odstranění a převoz vozidla Do 30 minut práce mechanika na cestě 20,00 €

Zaúčtování služby odstranění a převozu vozidla se zakládá na „plné jízdě“, tj. účtují se kilometry, které speciální vůz pro odstraňování a převoz ujel z místa naložení na místo vyložení. Pokud dojde ke stornování služby bez zavinění provozovatele služby, odtahová služba má právo na proplacení nákladů dle ujetých kilometrů za cenu „kilometru navíc“ (bez dalších paušálních doplatků). Odtahová služba bude také účtovat všechny skutečně vzniklé náklady na použivání cest, mostů, tunelů a trajektů. Doplatek za odstranění a převoz vozidel vyšších než 2 m, delších než 6 m nebo vozidel, jejichž prázdná hmotnost je od 2 001 kg do 2 500 kg, činí 25 %. U vozidel, jejichž prázdná hmotnost je od 2 501 kg do 3 500 kg, činí doplatek 50 %. V případě, že je ve vozidle náklad, který výrazně zvyšuje jeho hmotnost, je nutné kontaktovat kontaktní centrum a dodat fotografii nákladu a vozidla kvůli povolení. Pokud je k běžnému převozu použit přídavný vozík (převoz drahých vozidel), doplatek činí 50 %.

Služba nepodléhá DPH na základě článku 90, odstavce 2 Zákona o DPH.

Druh služby Popis služby Cena služby
Služba hlídání vozidla Do 6 m délky nebo 4 m šířky 5,00 €/Den
Služba hlídání vozidla Více než 6 m délky nebo 4 m šířky 10,00 €/Den

Doplatek za práci v nočních hodinách (22–6 h), práci v neděli a o státním či církevním svátku se navyšuje o 30 %. Za čekání delší než jednu hodinu se objednateli služby účtuje 60 kn za každou započatou hodinu. Při čekání vzniká povinnost oznámení a povolení odtahové služby. Čekáním se rozumí povinnost sečkání na místě zásahu po dobu práce policie či čekání ve frontě na trajekt, stejně jako čas strávený na trajektu. Skutečně vzniklé náklady na využití cest, mostů, tunelů a trajektů se účtují při příjezdu a odjezdu.

Služba nepodléhá DPH na základě článku 90, odstavce 2 Zákona o DPH.