CJENIK USLUGA

CJENIK USLUGA

Na ovoj stranici možete vidjeti naše usluge kao i cijene istih. Za individualne ponude molimo da nas kontaktirate kako bismo unaprijed pripremili ponudu za vaše potrebe, a za sve dodatne informacije, komentare i sugestje kontaktirajte nas putem naše kontakt forme OVDJE


Kategorija usluge Opis usluge Cijena usluge
Dijagnoza ili popravak Dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 250,00 HRK
Dijagnoza ili popravak Istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva / osobno vozilo (do 30 minuta rada i do 20 km) 400,00 HRK
Dijagnoza ili popravak Istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva / teretno vozilo (do 30 minuta rada i do 20 km) 700,00 HRK
Dijagnoza ili popravak Otvaranje zaključanog vozila (do 30 minuta rada i do 20 km) = Klasično 300,00 HRK
Dijagnoza ili popravak Otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) = Vozilo s elektroničkim blokadama 500,00 HRK
Dijagnoza ili popravak Do 30 minuta rada mehaničara na cesti 200,00 HRK

Obračun kilometraže za usluge otklona kvara na vozilu na cesti računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane S.O.S. obrta. Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, S.O.S. obrt priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade paušala). S.O.S. obrt će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata. Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge (stranke).

Obrt nije u sustavu PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2 Zakona o PDV-u.

Kategorija usluge Opis usluge Cijena usluge
Uklanjanje i prijevoz vozila Utovar, istovar i prijevoz do 20 km 300,00 HRK
Uklanjanje i prijevoz vozila Cijena dodatnog kilometra 8,00 HRK
Uklanjanje i prijevoz vozila Upotreba dizalice 1.000,00 HRK
Uklanjanje i prijevoz vozila Izvlačenje vozila na cestu 300,00 HRK
Uklanjanje i prijevoz vozila Otežan utovar vozila s ceste 200,00 HRK
Uklanjanje i prijevoz vozila Do 30 minuta rada mehaničara na cesti 150,00 HRK

Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara. Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, S.O.S. obrt priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). S.O.S. obrt će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata. Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2m, dužih od 6m ili vozila čija je masa praznog vozila od 2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati KC i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja. Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) uvećava se naknada za 50%.

Obrt nije u sustavu PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2 Zakona o PDV-u.

Kategorija usluge Opis usluge Cijena usluge
Usluge čuvanja vozila Do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 30,00 HRK/Dan
Usluge čuvanja vozila Preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 60,00 HRK/Dan

Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se 30%. Za čekanje stranke više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge. Za čekanje stranke obvezna je najava i odobrenje S.O.S. obrta, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu. Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.

Obrt nije u sustavu PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2 Zakona o PDV-u.